Omfamna hela sommaren.

Kongahälla Center

Omfamna sommarens alla sidor.

Kongahälla Center
BAKGRUND

KC behöver synas och inspirera under sommaren 2021 för att stimulera försäljning & bygga varumärke. Många väljer att hemestra på västkusten. Sommarhushåll uppstår i upptagningsområdet. Samtidigt måste Covid-läget måste ses som oförändrat, dvs vi kan inte på ett oansvarigt och intensivt sätt uppmuntra till massbesök på KC.

UPPDRAG

Ta fram en imageskapande sommarkampanj för KC – alltså skapa en kampanj med syfte att bygga sympati och givetvis lust att besöka KC.

KONCEPTIDEN

Är det myggbetten på ankeln? Kanske den plötsliga förnimmelsen av grillat när du susar förbi stugorna på landet med den gamla och alldeles för stora herrcykeln som du ärvt av farfar? Alldeles säkert är det skrapmärkena från havstulpanerna på knät. Solvarm hud. Vågorna. Stoltheten i bröstet när du betraktar den nymålade söderväggen på huset.

Sommaren är magisk. Sommaren bjuder in till dans. Det är för sommarens alla stunder som vi lever, eller hur?

UTFALL

Pågående kampanj.

Vepor i centret.

Filmer i SoMe.

Filmer i SoMe.

Filmer i SoMe.

Fasadskärm.