Ännu mer halloween.

Ännu mer halloween.

Kongahälla Center
BAKGRUND

KC har den fortsatta ambitionen att ta en självklar position och roll kring halloween 2021. Pandemin är fortfarande aktuell – men i ett bättre läge p g a vaccinationerna.

UPPDRAG

Bygga vidare på 2020:s kommunikationskoncept ”100% Halloween. No tricks. Just treats”. Varumärket KC ska upplevas bjussigt, lekfullt och inbjudande. Kampanjperioden ska knyta an till lov/ledigheter kring halloween.

KONCEPTIDEN

Vi går ”all in” genom att bjussa på ”treats” i olika former: KC ska kännas sympatiska, roliga och generösa – både online och fysiskt på plats. Det blir ett smörgåsbord av kommunikativa aktiviteter. Syftet är att skapa sug & förväntan att vilja umgås med KC under några veckor fram till halloween.

UTFALL

Perioden 1 okt–7 nov 2021 ökade Kongahälla Center antal besök med +50,8 % jämfört med samma period 2020. Samt en omsättningsökning på 28,7% under under perioden jämfört med föregående år. 

Digitala skärmar

100 % halloween

Kongahälla Center

Vepor och dekor

Annnonser i SoMe

Digitala skärmar